kasinPossessive love (contrast lasa disinterested love, affection).Timbang in kasi niya ha manga asawa niya.He has equal love for his wives.adjmakasiCharacterized by love.Makasi aku kaniya.I love him.vRC ag mag-, -um-.(For people) to love each other.Magkasi sila magtaymanghud.The siblings love each other.vran ka-…-an.Kakasihan nila in anak nila kabungsuhan.They love their youngest child.nkakasi(One’s) love, someone who is loved or adored, the apple of one’s eye.Siya in kakasi ku.He’s my love.nkakasihanLoved ones, a beloved.Nagtumtum siya ha manga kakasihan niya.He is longing for his loved ones.OV SYN.lasa

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *