lugavag mag, -um-; ran -an.To learn a lesson from a previous mistake, stop doing (something) or be apprehensive about doing (something) again (after a bad or painful experience).Limuga na aku magpautang kaniya sabab way niya biyayaran in utang niya nakauna.I’m apprehensive about loaning him money because he did not pay his last debt.Luga kaw magdā bissara bukun bunnal bat na isab diꞌ maīg in hambuuk ipun mu.Stop spreading false rumors otherwise one of your teeth will come out again.Diꞌ magluga in tau ini. Nakamataud na siya najīl saꞌ sigi-sigi da manakaw.This man won’t learn a lesson. He’s been jailed many times but he keeps on stealing.Liyugahan na aku magꞌinum alak.I’ve learned a lesson about drinking liquor (i.e., I won’t drink it again).Liyugahan siya maghinang ha Milikan yaun sabab landuꞌ tuud ikutan.He has stopped working for that American because he’s very stingy.vran ka-…-an.(For someone) to refuse (to do something for someone [ka-…-an] because of a past unpleasant experience).Ulian in unu-unu biyūsan mu bat kaw diꞌ kalugahan sin tau.Return whatever you borrowed so people won’t refuse to loan you things.vpat pa-…-un.To punish (someone) so that he/she will learn (not to do something).Palugaha in bataꞌ yan bat diꞌ magꞌisab-isab magputing.Punish that kid so he’ll learn never to lie again.OV SYN.*sanggup 1

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *